Print

Info > Veel Pikemalt!

Tootetutvustus
De Crabi Machinesi purustamise seadmed toovad purustamisjõudu saneerimis- ja lammutustööle.

De Crabi seade sarnaneb robotkäega, mis töötab suure survejõuga ja igas suunas. Ta võimaldab teha põrandate, seinte, lagede jms hooneosade lammutustöid, sh töid põranda all, seinte nurga taga, lagede peal. Samasuguseid poolautomaatse juhtimissüsteemiga seadmeid mujal maailmas ei valmistata.

De Crab toodab purustusseadmed erinevates suurustes (mudelites). Mudeli number näitab käe haardeulatust millimeetrites. Mudelid on jõu poolest võrdsed, kuid mõõtmetelt erinevad. Erinevad mõõtmed tagavad sobivuse eri suurusklassi masinate jaoks.

Enamlevinum mudel on De Crab 500, mis sobib hästi väiksemate masinate (kuni 7 t) jaoks ning on üldjuhul kõige atraktiivsem. Keskmiste ja suuremate masinate jaoks on vajalik suurem mudel (alates 700). Toodame ka mudelit 300 eriti väikeste seadmete jaoks.

De Crabil on sõltumata seadme suurusklassist konkurentide ees hulk väga olulisi fundamentaalseid tehnilisi eeliseid, mida võib jagada viide põhikategooriasse:
 • liikuvus
 • autonoomne elektrooniline juhtimisseade
 • võime tekitada autonoomselt eriti suurt tööjõudu
 • võime teha peale lammutuse ka muid töid
 • võime teha lammutustöid keskkonnasäästlikult
Kui rääkida näiteks vaid purustusjõust väikeste masinate (kuni 7 t) ja seadmete (200-700 kg) klassis, siis võib ainult unistada De Crabi seadmega võrdväärse purustusjõu saavutamisest. Analoogse jõuga seadmed on De Crabi omast mitu korda suuremad ja hoopis teisest suurusklassist masinad, näiteks seade kaaluga 5 t ja töömasin vähemalt 40 t sama töö juures.
Põhilised tehnilised erinevused konkurentidest:

1. Seade koosneb mitmest hüdraulika silindrite ja rootori abil liigutatavast lülist. Need lülide omadused annavad De Crabi seadmele võimaluse liikuda ja töötada igas suunas.

Töömasinal (ratas- ja lintlaadur, ekskavaator), mille külge on De Crabi seade  kiirliidete abil kinnitatud, on mitmesugused liikumisvõimalused ning nendele lisanduvad De Crabi seadme liikumisvõimalused. De Crabi seade võimaldab lammutushaaratsil liikuda kõigis mõeldavates suundades. De Crabi seadme korpust on võimalik hüdrauliliselt käänata paremale ja vasakule või nurga taha. Samal ajal võidakse pöörlevat korpust pöörata 360 kraadi mõlemas suunas. Ühtlasi saab pöörleva korpuse külge kinnitatud haaratsit käänata serva poole üle 90 kraadi. Selline liikuvus võimaldab teostada lammutustöid ka ruumides, kus töömasina liikuvus on piiratud ainult otsesuunaga, ja töötada nurga taga. De Crabi seade võimaldab betooni purustamisega samal ajal lõigata läbi ka betooni armatuur, milleks on seadme küljes kolm erinevat lõikurit.

Selline De Crabi seadme liikuvus, autonoomne elektrooniline juhtimissüsteem ja töövõime võimaldab temaga teha oluliselt suurema arvu tööoperatsioone, töötada igasugustes töökeskkondades, sh eriti kitsastes ruumides, purustada eri paksuse ja tugevusega materjale. Eespool toodud töövõimaluste tõttu võib De Crabi seadet nimetada suure tööjõuga, samas suure operatsioonitäpsusega toimivaks elektrooniliselt juhitavaks hüdraulika robotiks.

Teistel toodetavatel lammutusseadmetel sellist omadust ei ole. Nende seadmete liikuvusvõimalus piirdub ainult töömasina otsesuunas liikumisega ja rootori abil pöörlemisega ümber oma telje.

2. Seadme liikuvus saavutatakse autonoomse elektroonilise juhtimisseadme abil. Selline De Crabi seadme süsteem võimaldab töömasina juhil suunata masina tööd kõigisse suundadesse ning teha igas suunas kõiki vajalikke töid.

De Crabi seadme elektroonika juhtimiskeskusega on kahe elektroonika kiirliitme ja juhtmete abil ühendatud tööseadme kangide külge kinnitatavad juhtimislülitid, milles kummaski on neli juhtnuppu nelja hüdraulikaventiili juhtimiseks, + ja – liigutus ventiili kolbile, seejärel hüdraulikasilindritele ja rootorile. Selline ergonoomiline juhtimislülitite kinnitus töömasina kangide külge võimaldab samal ajal töömasinat ja De Crabi seadet juhtida.

Seadmel on olemas kiirliitmega ühendatav kaugjuhtimissüsteem, mis võimaldab De Crabi seadet ühendada teiste kaugjuhtimissüsteemi abil liikuvate kaugjuhtimisrobotitega (nt töö vee all, töö eriti kuumas keskkonnas, plahvatusohtlikud töökeskkonnad).

Maailmas toodetavatel teistel sama suurusklassi lammutusseadmetel puudub oma autonoomne elektri-hüdrauliline juhtumissüsteem.

3. De Crabi seade on vajaduse tekkimisel võimeline autonoomselt tekitama eriti suure tööjõu, samas valides ise vajaliku tööjõu suuruse. Kõrgendatud tööjõu vajaduse kadumisel lõpetab seade ise kohe kõrgendatud tööjõu rakendamise ja taastub seadme hüdraulilise surve tase töömasina hüdraulilise surve tasemele, mis tõstab oluliselt seadme töökiirust.

De Crabi seadme 500-ne modifikatsioon on võimeline purustama 500 mm paksust terasbetoonseina. Kogemus näitab, et ei ole olemas terasbetoonseina, mida seade ei suudaks purustada. Tavaliselt ehituses kasutatavate betoondetailide purustamiseks ei ole vaja sageli kasutada seadme kõrgendatud tööjõudu, mistõttu seade töötab eriti kiiresti.

Ülalnimetatud rootori, kolme hüdraulikasilindri ning hüdraulikaventiilide abil liigutatavad seadme eri lülid võimaldavad töötada turvaliselt nii, et seadme suur purustusjõud ei kandu üle töömasina korpusele ega poomile. Seadmes olevad varuventiilid võimaldavad haaratsil autonoomselt liikuda nii, et kogu seadme purustusjõud rakendub ainult haaratsi purustusjõule ning ilma et see jõud kanduks töömasina korpusele ja poomile. Sellega seoses ei vääna seadme suur jõud korpust ega poomi.

Teiste firmade toodetavate seadmete purustusjõud on palju väiksem. Näiteks ei ole võimalik lammutada 500 mm paksust terasbetoonseina. Ei ole võimalik purustada betoonseina, mille sees on näiteks 30 mm paksune raudarmatuur. Seda on praktikas palju kordi katsetatud. Nendega saab lammutada ainult pehmet betooni ja telliskivikonstruktsiooni.

4. De Crabi seadme abil on võimalik teha lammutustöödest täiesti erinevaid töid. De Crabi seadme roboti omadused võimaldavad töömasina juhil teha eriti suurt haaratsi otste asetustäpsust nõudvat tööd. Seadme haaratsit on võimalik millimeetri täpsusega paigaldada vajalikku töökohta ning sealt edasi jätkata tööd haaratsi liigutamise teel täpsemalt kui millimeeter. Selline töötäpsus nähtub De Crabi seadme tööd tutvustavas videos, kus seadme abil tõstetakse üles kanamuna haaratsi otste vahele kanamuna rikkumata ning töötatakse temaga edasi. See näitab, et pinge kanamuna koore ja haaratsi otste vahel on õige. Videost nähtub ka 14 mm paksuse terastoru külje kiire lõikamine ja suure graniitkivi raskusteta purustamine, mis omakorda näitab seadme haaratsi töövõimaluste samaaegset tugevust ja täpsust.

Teiste tootjate lammutusseadmetega selliseid töid teha ei saa.

5. Sageli tuleb lammutustöid teha keskkonnas, mis ei võimalda tekitada kõva heli, vibratsiooni ja suurt tolmu, nt hoones töötavad arvutid ning muud täppisseadmed ja instrumendid (täppisinstrumentidega tehaseruumid, haiglad, kontoriruumid, ootesaalid, marketid jms). Sellistes oludes ei ole võimalik kasutada hüdraulikahaamrit. Muud võimalikud lahendused (nt teemantpuurid) on väga kallid ja aeglased.

De Crabi seadmega töötades on ainus tekkiv heli töömasina mootori hääl ja purustatud detailide kukkumismüra. Seade ei tekita heli ega vibratsiooni. Töö on keskkonnasäästlik. Tekkiv tolm on seotud ainult purustatud detailide kukkumisega ning on suhteliselt väike võrreldes teiste võimalike töömeetoditega.

Teiste lammutusseadmetega selliseid töid teha ei saa või lahendused on ebaefektiivsed.

Töö teostajale on sageli eriti tähtis töömasina ette kinnitatavate seadmete, sh ka De Crabi seadme kiirliitmetega kinnitamise ja eemaldamise kiirus. De Crabi seadet on adapteri abil võimalik liita enamiku hüdraulikasüsteemi kasutavate töömasinate külge, mis täidavad De Crabi seadmele vajaliku nõudluse õli tootluse ja surve suhtes.

De Crabi seadme tööjõudlust mõjutab veidi töömasina õlisurve tugevus, sh ka masina töö käigus toimuv survemuutus (läbivoolud). De Crabi seade kinnitatakse mehaaniliselt (kiirliitmed), hüdrauliliselt kahe hüraulikavooliku kiirliitmega ja elektroonilise kaabli kiirliitmega. Kinnitamine ja lahtivõtmine toimub kiiresti, kogenud töömasina juhil ei kulu selleks üle ühe minuti. Näiteks rataslaaduriga töötades eemaldatakse kiiresti purustustöid teinud De Crabi seade masina küljest, asendatakse mehaanilise kiirliidetega kopp, millega transporditakse lammutusjäätmed vahetuslavasse.

Kopp eemaldatakse töömasinast ning asendatakse uuesti De Crabi seadmega, jätkates lammutustööd. Nii kordub tsükkel kogu tööaja vältel. Selline töötsükkel võimaldab töötamiseks kasutada ainult ühte rataslaadurit. Kui seadmete vahetus ei oleks nii kiire, tuleks töö tegemiseks kasutada mitut töömasinat, ühte lammutamiseks ja teist koristamiseks. Sellel ajal kui üks masin töötab, on teine sunnitud seisma. Seisev masin ei tooda kasumit, paralleelselt tekivad kahe masina kulud. Meie multifunktsionaalse seadmega töötamise korral tekib oluline rahaline kokkuhoid.

Investeeringu tasuvuse arvutamine on võib-olla keeruline. Olgu üheks näiteks  reaalselt toimunud hoonesisesed lammutustööd, millel töötasid 3 inimest 3 nädalat ehk kokku 45 tööpäeva. DeCrabi seadmega tegi üks mees sama töö ära 8 tunniga, seega ühe tööpäevaga. Need tööd tehti seadmega Stockholmi raudteejaama alumise korruse vaheseinte lammutamisel. Tööd on soovi korral võimalik jälgida videofilmilt.

Ülalnimetatud projekti alusel tehti kogu tööajast pool tööd käsitsi ja pool seadmega. Seadmega töötamise tulusust saab arvestada näiteks alljärgnevalt:

Käsitsi lammutuse kulu: Arvestades lammutamisega tegeleva meestöölise keskmiseks brutopalgaks 3090 eurot, tuleb tööandjal sellele lisaks maksta riigile makse 45% ehk 1390,50 eurot. Seega on kulu ühele töölisele kuus 3090 + 1390,50 = 4480,50 eurot. Kulu päevas ühele töölisele oleks 4480,5 : 21 (keskmine tööpäevade arv) = 213,35 eurot. Lammutamisele kulus kokku umbes 15 tööpäeva * 3 inimest = 45 päeva, palgakulu oleks lammutusperioodil 213,35 * 45 = 9600,75 eurot.

De Crabi seadmega lammutamise kulu: seadmel töötava inimese kulu lammutuspäeval 213,35 eurot (üks päev). Küttekulu 2,5 liitrit tunnis, 20 liitrit 8-tunnise tööpäeva jooksul maksumusega 20 eurot. Kulu kokku 233,35 eurot.

Töö hinnavahe: 9600,75 - 233,35 = 9367,40 eurot ja seda vaid ühe konkreetse töö juures, mis on suur osa seadme kogumaksumusest!

Mõlemal juhul ei ole arvestatud tööriistade, seadmete ja masinate päevast amortisatsiooni- ja rendikulu jms.

Pealegi on seadmega töötamine ohutu, väheneb oluliselt tööõnnetuse tekkimise oht. Selline oht on aga väga suur lammutustööde manuaalselt tegemisel, kus lammutamisega kaasneb suurte ja teravate nurkadega hoonedetailide kukkumine tööpiirkonda. Selle seadmega töötav töötaja on turvaliselt kabiinis või kaugemal sellest kohast, kus seina purustatakse.


Peamiselt toodetakse kahe erineva suurusega De Crabi lammutusseadmeid. Nendeks on:

1. De Crab 300 on seadme väikseim modifikatsioon, mille haaratsi avanemislaius on 300 mm. See on mõeldud paigaldamiseks eriti väikeste töömasinate külge (nt väikelaadurid WILJAM, AVANT jms), mis kaaluvad ainult mõnisada kilo. Sellisel juhul lisatakse laaduri taha vajalikus koguses vastukaalud.

2. De Crab 500, mille haaratsi avanemislaius on 500 mm. See sobib mitmesuguste töömasinatega töötamiseks, sh rataslaaduritega, väiksemate ja suuremate ekskavaatoritega. Nt
rataslaadurid Bobcat, Gehl ja Unc;
väikesed ekskavaatorid Kubota, Take-Uchi, JCB;
suuremad ekskavaatorid Megalac, Caterbiller, JCB;
kaugjuhitavad robotid Brock-100, Brock-250, Demec;
teleskooptõstukid JCB;
suured rataslaadurid Volvo-50.

Võimalik on toota teisi seadme modifikatsioone kliendi soovi järgi (erinevad lõikurid ja haardeseadmed).

Suurte ekskavaatorite külge ( 20-30 tonni), ei ole seadme paigaldus otstarbekas, kuna nii suurte töömasinate tundlikkus ei ole enam meie seadme jaoks hea. Suuremate töömasinate jaoks saame valmistada hoopis suuremaid ja tugevamaid seadmeid.
De Crabi seadme töövaldkondadeks on olnud peale eeltoodu ka hulk eriprojekte. Seadet on näiteks kasutatud:
 • koos teiste robotitega, juhtides neid telekaamerate ja monitoride kaudu töötamisel vee all;
 • koos lintrobotitega telekaamerate ja monitoride abil juhituna naftatorude põlemisel torude kinnipigistamiseks ja nii põlemise lõpetamiseks;
 • hoonepõlengutel, kus suure kuumuse tõttu ei saanud inimesed ise füüsiliselt põlemiskoldele läheneda;
 • maavärina tagajärjel kokku kukkunud elamuvaremete alla lõksu jäänud inimeste päästmiseks. Seadme abil tõsteti ilma vibratsiooni tekitamata varemetest välja ohtlikke hooneosi ning avati lõksu jäänud inimestele väljapääsuteed;
 • toodetud on militaarotstarbel ja metallitootmises kasutatavaid seadmeid;
 • teleskooptõstuki abil kõrgustes betoon– ja rauddetailide (nt sildade mõranenud betoonääred) purustamiseks;
 • esemete (teatrikulissid, ehitusmasinad) kõrgustesse ja/või avadest sisse paigutamiseks ja raskete detailide kohaleasetamiseks;
 • maa-alustes kaevandustes kitsastes kohtades, kus ei ole võimalik kasutada lõhkeainet, kaevandamisel ettesattunud suurte kivide purustamiseks;
 • pommikahtlusega esemete transportimiseks;
 • kõvade esemete lõikamiseks (kaablid, metallkonstruktsioonid, vanametall, suured paberirullid).

Kõigi eelnimetatud eritööde tegemiseks konstrueeriti teistsuguse kujuga haaratsid.

De Crabi seadme kohta on tehtud patendi- ja kasuliku mudeli taotlused USAs, Jaapanis ja 11 Euroopa riigis.


Majanduslikult on väga ebaefektiivne, kui tööd teeb piiratud jõuga ning jalameestest meeskond?

Masinad on mõeldud töö tegemiseks. Efektiivne masin vähendab märgatavalt vajaminevat personali ja ajakulu. Hakka korralikult säästma!

Tundub huvitav? Uuri lähemalt!

Lammutus- ja saneerimistööd on kõrge riskiga, eriti siseruumides?

Riske saab tunduvalt vähendada, kui töö saab tehtud robootika abil ning seda juhib tööline eemalt kabiinist. Kaitse oma töötajaid!

Tundub huvitav? Uuri lähemalt!

Suurte lammutusseadmete ümberpaigutamine eri asukohtade vahel on kallis ja võtab kaua aega?

Õigupoolest võivad võimsad lammutusseadmed olla meeldivalt väikeste mõõtmetega, transporditavad näiteks sõiduauto järelkäruga ning paigaldatavad minutitega. Hakka mobiilseks!

Tundub huvitav? Uuri lähemalt!

Kitsastes tingimustes suurt jõudu nõudvaid töid ei ole võimalik teha, sest seadmed ei pääse ligi?

Väiksemad ehitusel kasutatavad masinad küll võivad sellistesse kohtadesse mahtuda, aga neil ei ole sobivat varustust. Muretse varustus ja muuda tööd teostatavaks!

Tundub huvitav? Uuri lähemalt!

Mõni töö on piiratud müra, tolmu ning vibratsiooni ettekirjutuste tõttu ning seepärast keeruline teostada?

Lammutus- ja saneerimistöid on võimalik teha kooskõlas rangete lärmi, tolmu ja vibratsiooni piirangutega. Vajad lihtsalt asjakohast varustust!

Tundub huvitav? Uuri lähemalt!

Privaat Disain