Print

Info > Info

Purkaustyö- ja saneeraustyö ei ole koskaan ollut niin helppoa!

Meillä on teille helppo ratkaisu, kuinka parantaa merkittävästi purkaus- ja saneeraustöitä. Tarjoamme innovatiivistä ratkaisua, muuttaa teidän työkoneenne monitoimisiksi ja voimakkaiksi työkoneiksi, jotka säästävät paljon aikaa ja rahaa.

Meidän laitteemme sopii kaikille hüdraulisen nostomekanismin omaaville työkoneille, joiden hydraulipumppu tuottaa 150–400 baarin öljynpaineen ja tuotto on 40-70 l/min. DeCrab-Laitetta ohjataan työkoneen ohjaimiin kiinnitettävillä omilla ohjaimilla, jotka ovat välikaapeleilla kytketty työkoneen ohjaamossa sijaitsevaan DeCrabin omaan ohjauskeskukseen Ohjauskeskuksessa on valmiudet radio-ohjaukseen, mikäli halutaan liittää DeCrab-Laite toimimaan yhdessä esim. teloilla liikkuvan kauko-ohjattavan robotin kanssa.

DeCrab-Laite on erittäin nopeasti ja helposti kytkettävissä työkoneisiin adaptereiden avulla, joita ovat mekaaninen adapteri, hydraulinen adapteri ja elektrooninen adapteri. Adaptereiden kiinnittäminen ja irroittaminen voidaan suorittaa erittäin nopeasti. DeCrab-Laite on helppo modifioida asiakkaan toivomusten mukaan mitä erilaisimpia tehtäviä varten, vaihtamalla erilaisia tarttuimia tai leikkaimia murskauspihtien tilalle.

Olemme pääasiallisesti keskittyneet viidelle kaikkein problemaattisimmalle teemalle, kuten tehokkuuden nostamiselle, riskien alentamiselle, liikkuvuuden nostamiselle, ja tiettyjen töiden muuttamiselle mahdollisimman ympäristöystävällisiksi, melun, põlyn ja värinän vähentämiselle. Olemme ne ratkaisut sitoneet teidän olemassa oleviin, mahdollisimman moniin työkoneisiinne.

Mikä tekee meidän laitteemme erityiseksi?
  1. Laite voi vaivatta tehdä kaikenlaisia murskaus- leikkaustöitä. Myös pienimpiä rikotustöitä, mitä tavallisesti tekevät työntekijät. Työkone yhdessä DeCrabin kanssa on paljon tuottavampi kuin koko työryhmä miehiä ja operointiin tarvitaan vain yksi mies ilman mitään erityistä osaamista. Laitteen kanssa voi suorittaa myös erityistä tarkkuutta vaativia tehtäviä.
  2. Monenlaiset riskit ovat nyt merkittävästi madalletut tai kokonaan poistetut, koska rikotustyöt tehdään robotiikan avulla, jolloin työntekijä on etäällä työkoneen ohjaamossa suojattuna. Työntekijällä ei ole enää tarvetta jalkamiehenä tehdä työtä, kun työkone ja laite saavat helposti työt tehtyä.
  3. Suhteellisen kevyt ja pienten mittojen laite on helppo työkoneesta irroittaa ja kiireesti uuteen kohtaan kuljettaa. Samoin käy laitteen jälleen seuraavaan työkoneeseenliittäminen helposti.
  4. Suurta voimaa vaativia töitä purkutöitä voi nyt tehdä erittäin ahtaissa tiloissa. Riittää vain jonkin pienen työkoneen sisään pääsystä haluttuun tilaan. Meidän laitteemme kanssa liitetty työkoneen on mahdollista tehdä kaikenlaisia purkaus- ja saneeraustöitä alkaen pienistä rikotustöistä, mitä tavallisesti tekevät työntekijät käsin ja samassa voi käyttää valtavaa voimaa erittäin tukevien, vahvojen materiaalien rikottamisessa. Laitteen suunnittelussa on erillistä huomiota kiinnitetty erittäin vahvojen rakennusmateriaalikomponenttien rikottamiseen. Toiseksi, ei ole enää tarvetta suurten purkauslaitteiden työkohteessa paikalla oloon, koska työn saavat nyt tehtyä pienemmät laitteet.
  5. Tunne mielihyvää rikottamisesta kohteissa, joissa melu, pöly ja värinä ovat ankarasti säännösten mukaan rajoitetut.

>> Lue vielä lisää!1. Enemmän tuottavuutta 2. Vähemmän riskejä 3. Kompakti laitteisto 4. Valtava voima 5.Vähemmän saasteita

Ei ole tehokasta, kun työt tehdään rajatun voiman kanssa ja jalkamiesten työryhmän kanssa?

Työkoneet on tarkoitettu työn tekemiseksi. Tehokas työkone ja -laite vähentää merkittävästi tarvittavaa henkilöstöä ja ajankulua. Aloita kunnolla säästämään!

Tuntuu kiinnostavalta? Tutki lähempää!

Purkaus- ja saneeraustyöt ovat korkean riskin työsuorituksia, erittäinkin sisätiloissa?

Riskejä voi tuntuvasti vähentää, kun työ voidaan tehdä robotiikan avulla ja sitä ohjaa työntekijä kauempana työkoneen ohjaamossa. Suojele omia työntekijöitäsi!

Tuntuu kiinnostavalta? Tutki lähempää!

Suurten purkauslaitteiden siirtäminen eri työkohteiden välillä on kallista ja ottaa paljon aikaa?

Voimakkaat purkulaitteet voivat olla pienten mittoiensa puolesta mukavat kuljettaa esimerkiksi henkilöauton peravaunulla ja ovat asennettavissa minuuteissa. Edistä nopeaa liikkuvuutta!

Tuntuu kiinnostavalta? Tutki lähempää!

Suurilla laitteilla, suurta voimaa tarvitsevia töitä ei ole mahdollista suorittaa ahtaissa tiloissa, koska noille laitteille tarvittavat työkoneet ovat niin suuria, että ne eivät mahdu ahtaisiin sisätiloihin?

Pienemmät koneet voivat mahtua noihin tiloihin, mutta niiltä puuttuu oikeat laitteet. Hanki oikea varustus!

Tuntuu kiinnostavalta? Tutki lähempää!

Monet työt ovat rajatut melun, pölyn ja värinän säännöksillä ja ovat monimutkaista.

Purku- ja saneeraustyöt ovat mahdolliset tehdä noudattaen melun, pölyn ja värinän tiukkoja säännöksiä.

Tuntuu kiinnostavalta? Tutki lähempää!

Privaat Disain