Print

Info > Info

Lammutus- ja saneerimistööd pole kunagi nii lihtsad olnud!

Meil on lihtne lahendus, kuidas lammutus- ja saneerimistöid märgatavalt parendada. Pakume innovatiivset lahendust, muutes teie masinad multifunktsionaalseteks ja väga võimsateks töömasinateks, mis säästavad palju aega ja raha.

Meie seade sobib kõigile hüdraulilise tõstemehhanismiga masinatele, mille õlisurve on 150–400 baari, õlipumba tootlikkus 40-70 l/minutis. Seadme juhtimine on võimalik manuaalselt või raadio teel seadme enda juhtimiskeskuse abil ning seadme külge- ja lahtiühendamine masinast käib väga lihtsalt. Seadet on võimalik soovi järgi modifitseerida.

Oleme peamiselt keskendunud viiele kõige problemaatilisemale teemale nagu efektiivsuste tõstmine, riskide maandamine, mobiilsuse tõstmine, teatud tööde võimalikuks muutmisele ning keskkonnasaaste (müra, tolm, vibratsioon) vähendamisele. Oleme need lahendused sidunud teie olemasoleva masinapargiga.

  Mis teeb meie lahenduse eriliseks?
  1. Seade võib vaevata teostada igasuguseid purustustöid. Isegi pisemaid lõhkumisi, mida tavaliselt teevad töölised. Masin on palju produktiivsem kui terve meeskond ning opereerimiseks vajab vaid ühte tegijat ilma eriliste oskusteta. Seadmega saab sooritada erilist täpsust nõudvaid töid.
  2. Mitmesugused riskid on nüüd märgatavalt maandatud või välistatud, sest lõhkumistööd tehakse robootika abil ning tööline on eemal, masina kabiinis kaitstud. Tegijal ei ole enam põhjust jalamehena tööd teha, kuna masin saab tööga hõlpsasti hakkama.
  3. Suhteliselt kerget ja väikeste mõõtmetega seadet on lihtne masina küljest lahti ühendada ja kiiresti uude kohta transportida. Samuti käib seadme järgmise masina külge ühendamine ladusalt.
  4. Väga suurt jõudu nõudvaid lammutustöid saab nüüd teha ka väga kitsastes tingimustes. Piisab vaid mõne väiksema masina juurdepääsust. Meie seadmega ühendatult on võimalik teha igasuguseid lammutustöid. Alates pisikestest lõhkumistest, mida tavaliselt teevad töölised käsitsi. Või näidata tohutut jõudu eriti tugevate materjalide lõhkumisel. Seadme disainimisel on erilist tähelepanu pööratud (eriti) tugevate ehitusmaterjali komponentide purustamisele. Teiseks, suurte lammutusseadmete kohalolek ei ole enam vajalik tööde jaoks, millega saavad hakkama väiksemad seadmed.
  5. Tunne rõõmu lõhkumistest kohtades, kus müra, tolmu ja vibratsiooni hulk on rangelt kvootidega piiratud.

>> Palun loe veel pikemalt!1. Rohkem tootlikkust 2. Vähem riske 3. Väga kompaktne 4. Tohutu jõud 5.Vähem saastamist


Majanduslikult on väga ebaefektiivne, kui tööd teeb piiratud jõuga ning jalameestest meeskond?

Masinad on mõeldud töö tegemiseks. Efektiivne masin vähendab märgatavalt vajaminevat personali ja ajakulu. Hakka korralikult säästma!

Tundub huvitav? Uuri lähemalt!

Lammutus- ja saneerimistööd on kõrge riskiga, eriti siseruumides?

Riske saab tunduvalt vähendada, kui töö saab tehtud robootika abil ning seda juhib tööline eemalt kabiinist. Kaitse oma töötajaid!

Tundub huvitav? Uuri lähemalt!

Suurte lammutusseadmete ümberpaigutamine eri asukohtade vahel on kallis ja võtab kaua aega?

Õigupoolest võivad võimsad lammutusseadmed olla meeldivalt väikeste mõõtmetega, transporditavad näiteks sõiduauto järelkäruga ning paigaldatavad minutitega. Hakka mobiilseks!

Tundub huvitav? Uuri lähemalt!

Kitsastes tingimustes suurt jõudu nõudvaid töid ei ole võimalik teha, sest seadmed ei pääse ligi?

Väiksemad ehitusel kasutatavad masinad küll võivad sellistesse kohtadesse mahtuda, aga neil ei ole sobivat varustust. Muretse varustus ja muuda tööd teostatavaks!

Tundub huvitav? Uuri lähemalt!

Mõni töö on piiratud müra, tolmu ning vibratsiooni ettekirjutuste tõttu ning seepärast keeruline teostada?

Lammutus- ja saneerimistöid on võimalik teha kooskõlas rangete lärmi, tolmu ja vibratsiooni piirangutega. Vajad lihtsalt asjakohast varustust!

Tundub huvitav? Uuri lähemalt!

Privaat Disain